"Lutheranska ikoner"
Ikonostasion
Världens största sortering av Ikoner 
Christina Lundström målar lutherska ikoner.
Hon har med sina nyskapande ikoner förnyat bilden i den klassiska ikontraditionen inom ett evangeliskt och svensk-kyrkligt sammanhang. Den kristna tron målas på ett nytt sätt utifrån en klassisk tradition. Christina är med sin inställning en nutida missionär i vårt land som talar samtidens språk i vår ordtrötta tid.
Jag brukar säga att hon målar lutherska ikoner, vilket får människor att antingen reagera med nyfikenhet eller med ett något artigt avståndstagande.
Vad jag menar med lutherska ikoner är att vi i en luthersk teologi bör titta, tolka och ta emot.
Titta, för att se och låta sig ses, för att förstå med känsla och tanke.
Tolka, för att alltid söka ge Guds tilltal på människors frågor av idag.
Ta emot, av allt gott ur olika traditioner som pekar på Kristus.
Vi kan ha en egen luthersk teologi om ikonen/bilden, utan synpunkter på hur andra kyrkliga traditioner uppfattar vad som är äkta och heligt.
För oss är vad bilden förmedlar för tron av idag det viktiga, inte huruvida ikonplattan är helig och bör vördas eller om motivet är oförändrat.
För Martin Luther var bilden och bildspråket mycket viktiga förmedlare av tron. Han lät Lucas Cranach illustrera bibeln som han för sin tid gjorde en nyöversättning av.
I det traditionella svenska bondemåleriets bibliska tavlor var målarna inte främmande för att måla in sin samtid i den bibliska historien. Allt för att liksom i Christinas ikoner tolka Gud idag.

Håkan Nilsson
Präst i Svenska kyrkan

Ikonostasion
Kårstavägen 137, S-762 94 Rimbo, Tel: +46 8 512 355 33, 
Dimitri (Diman) Modig Georgiadis  diman@ikonostasion.se

Denna sida var senast uppdaterad: June 12, 2017