Christina Lundström
Ärkeängeln Mikael 
Ärkeängeln Gabriel
Herrens Ängel   
Bebådelsen
Heliga Petka 
Ikonostasion
Världens största sortering av Ikoner 

Loading
Sök på ikonostasion.com
Ikonostasion
Malmberga 2733, S-762 94 Rimbo, Tel: +46 8 512 355 33, Fax: +46 8 512 352 07
Dimitri (Diman) Modig Georgiadis  diman@ikonostasion.se

Denna sida var senast uppdaterad: September 20, 2022
CL1     ca 9x13 cm     
CL 2     ca  9x13 cm    
CL3     ca  9x13 cm     
CL4      ca 9x13  cm     
 CL10      ca 9x13 cm    

Jag började måla ikoner under ledning av Fader Johannes Deurloo åren 1979 till 1981.
Mitt intresse för denna konstart väcktes då jag var då färdig med min musikutbildning i Stockholm.

Jag sökte 1981 in till Konsthögskolan i Athen som elev till professor Konstantinos G. Xynopoulos i bysantinskt ikonmåleri (bärande och fast form, freskomålning).
Utbildningen var två år, men jag fick först gå ett år som privatist och samtidigt läsa på universitetet och studera gammalgrekiska innan jag kunde följa den ordinarie undervisningen.

När jag kom hem till Sverige studerade jag konstvetenskap vid Uppsala Universitet. Samtidigt hade jag kurser i ikonmåleri, bland annat hos Mariadöttrarna i Vallby utanför Enköping. Mariadöttrarna lever klosterliv inom Svenska Kyrkan.

Jag är verksam i Åkerby gamla baptistkapell, mitt emot Åkerby kyrka en mil nordväst om Uppsala. Där har jag min verkstad, ateljé och musikskolan Åkerby Stråk.

Möjlighet finns att där ta emot grupper eller enskilda för studiebesök. Då kan man boka ett kortare föredrag om ikonens historia och även få en kortare demonstration av hur man målar ikoner. Grupper på upp till 30 personer kan tas emot. 
Kaffe/te och hembakade bullar kan serveras om så önskas, efter förbeställning.

Kristus Pantokrator
CL9  ca 9x13 cm     
S:t Göran och draken
CL  11   ca 9x13 cm     

Christina Lundström säljer sina Ikoner förutom som orginal i två versioner

*signerade, numrerade reproduktioner tryckta på akvarellpapper monterade på trä och sedan lackade som hon säljer själv (se hemsida, www.ikonograf.se)

och 

*kopior monterade på trä i vykortsformat som säljs av Ikonostasion
Mother of Music - Musiken helgon Agia Kekelia
2011
Början
Viljan
Glädjen
Tron
Tecknets Gudsmoder
Ömhetens Gudsmoder
Lidandets Gudsmoder
Vägvisandets Gudsmoder                   
CL5a  4x5 cm    
CL5b   9x13       
CL6a  4x5 cm     
CL6b   9x13 cm  
CL7a   4x5cm    
CL7b  9x13 cm   
CL8a   4x5cm   
CL8b  9x13 cm    
Four faces of Maria
2010
Ikoner 2010 - 2011
Sankta Cecilia
(Agia Kekelia)
Korsfästelsen 
Bebådelsen
CL  12     ca 9x13 cm
CL  13     ca 9x13 cm
CL 14   ca 9x13 cm
CL 15a        ca 4x5  cm
CL 15b      ca 9x13 cm
CL 16a      ca 4x5 cm
CL 18a   ca 4x5 cm
CL 18b   ca 9x13 cm
CL 17a   ca:4x5 cm
CL 17b   ca 9x13 cm
CL 16b      ca 9x13 cm


Symbolförklaring:

IX XC = Jesus Kristus
OΩN = Han som är
MPOY = Guds moder ( Mitir tou Theo)
Josef i förgrunden = säger ja till att vara Jesus jordiska far
Liljorna = nattviolerna symboliserar Marias renhet
De tre träden = herdarna i tre generationer
Det rinnande vattnet = Livets vatten
Oxen och Åsnan = binder ihop det gamla med det nya
Busken = påminner Josef om Guds närvaro
De tre vise männen = symboliserar sökande människor från olika delar av världen

Ikonen är målad med äggtempera på trä av ikonograf Christina Lundström, 2011.

Jesu födelse
The birth of Christ
CL  19   ca 9x13 cm     
Livets ikon
Omgiven av Marias
doftande violer
i stjärnornas ljus
står min Frälsare
och väntar på mig.
Du ser med ömhet
barnet inom mig,
slut mig i din famn.
Var med mig
alla dagar
till tidens slut.

CL 20   ca 9x14 cm