Symbolik
Jesus välsignar

Jesus håller alltid tre fingrar upp eller nedåt.

I detta exempel nedåt. Detta symboliserar den Heliga Treenigheten, Fadern,  Sonen och Helig Ande
Maria
Den aldrig vissnande rosen.

Namnet kommer från en hymn som sjunges i kyrkan några veckor innan påsken. Den hälsar Gudsmodern som den som fött den aldrig vissnande rosen, dvs vår Herre Jesus Kristus. Den jämför Jesus med den ädlaste av alla blommor.

Jesus välsignar.

I detta exempel håller han de tre fingrarna uppåt.

Vanligaste sättet för ortodoxa präster att välsigna.
Även helgonen välsignar

Här Agios Petros. 
Öppen hand.

Här den heliga Elisabets hand.(Johannes Döparens mor)

De kvinnliga helgonen får inte välsigna. De håller ofta sina martyrdomssaker i handen eller håller upp en öppen hand som symboliserar en vägran mot det "vanliga" livet och tillhörighet till Gud.
Hodigitria (Vägviserskan)

Maria pekar med sin hand mot Jesus. Hon vill säga oss "Gör som Han säger" eller följ hans väg. (Joh. 2:5)
Ikonostasion
Världens största sortering av Ikoner 

Ikonostasion
Malmberga 2733, S-762 94 Rimbo, Tel: +46 8 512 355 33, Fax: +46 8 512 352 07
Dimitri (Diman) Modig Georgiadis  diman@ikonostasion.se

Denna sida var senast uppdaterad: June 21, 2016