Portaitissa
Denna sida var senast uppdaterad: June 21, 2016
Portaitissa /Mary of the Gate


4x 5   : 11183
6x 9   :  2324
10x14 :  4561
14x20 :  6694
20x26 :  8874
30x40 :  1085
Portaitissa /Mary of the Gate

6x 9   : 2334
10x14 : 4573
14x20 : 6702
I Iviron klosteret (Spanska klostret) på Heliga berget Athos, fanns en Maria-ikon över huvudingången. Den var en Odigitria (Vägviserska). Munkarna bestämde sig för att ta in ikonen i klostret  så att den inte skulle bli  förstörd av väder och vind. Så de tog ikonen in i Kyrkan. Men nästa morgon var ikonen  på sin plats igen vid ingången. De tog in  ikonen  igen, men nästa morgon var ikonen åter  på sin post vid porten. De förstod att det hade skett ett under och att Maria ville ha sin ikon vid ingången för att  vakta över klostret.

I Klostrets historia (från 900-talet) kan man läsa att klostret blev attackerat av Algeriska pirater, barbarer som man sa. Detta var mycket vanligt på den tiden. När piraterna fick se Marias ikon över porten, blev de rädda och tvekade, men deras ledare som ville visa dem att det fanns inget att frukta , drog sitt svärd och slog mot Marias ansiktet. Då hände det andra undret och Marias kind började blöda kraftig. Piraterna sprang iväg, men deras ledare stannade kvar och blev kristen och munk i klostret. Som straff till sig själv  tog han , som munk, namnet Broder Barbaros. När han dog efter många år blev han helgonförklarad av sina bröder för sitt kristna liv .  Ännu idag finns  i Klosterkyrkan en  liten ikon  till minnen av den Helige Barbaros.

Om man tittar noga på Marias kind kan man se att det finns ett litet sår och några droppar blod som rinner.

Ikonerna finns att beställa från Ikonostasion, blå katalog sidan 20.


* Portaitissa är en av Marias flera namn.
På engelska "Mary of the gate". Svårt att hitta bra svensk översättning.  "Hon som sitter i porten" kanske?
Ikonostasion
Världens största sortering av Ikoner 

Ikonostasion
Malmberga 2733, S-762 94 Rimbo, Tel: +46 8 512 355 33, Fax: +46 8 512 352 07
Dimitri (Diman) Modig Georgiadis  diman@ikonostasion.se

Denna sida var senast uppdaterad: June 21, 2016