Ikonostasion
Världens största sortering av Ikoner 
Den he(m)liga måltiden och Emmausmåltiden
Emmausmåltiden

6x9 cm    2741
10x14 cm 4680
14x20 cm 7000
20x26 cm9234
30x40 cm 1086
Nattvarden

4x5 cm  11260
6x9 cm    2443
10x14 cm 4669
14x20 cm 6741
20x26 cm 8961
60x85 cm1104
Två ikoner med till synes samma motiv.

Den Heliga Måltidens instiftelse be-skrivs i stadsmiljö, Jerusalem, "i den övre salen". 
(Luk 22:10-12) Kristus och de tolv är samlade runt bordet, som är dukat som vore det ett altare: bröd, vin och vatten och ljus. Där finns också "spjutet" med vars hjälp man i den ortodoxa liturgien delar brödet. Kristus delar brödet åt var och en, St Johannes lutar sig mot Herrens bröst och Judas tar brödet som ska doppas i skålen (Matt 26:23). Alla samtalar ivrigt med varandra: "Inte är det väl jag som ska förråda Herren?" Kristus är klädd som konung, glorian markerar: Han är "ho ån", den som är, dvs Gud. Hans Ord "Detta är min kropp...Detta är mitt blod" (Mark 14:22-25) förklarar vad som ska hända den närmaste dagen: Hans korsfästelse och frivilliga offer, som Han bär fram till Fadern för att vi skall räddas från dödens makt. "...med döden besegrade Han döden...", som man sjunger i den ortodoxa påsknattsliturgien. 
Bröd som bryts vittnar om död, delande och liv. Lärjungarna/Apostlarna förstod antagligen väldigt litet av det Kristus sade, men Han involverade dem ändå i det som skulle ske. På ett liknande sätt blir också vi indragna  - vi står också inför ett mysterium var gång vi deltar i Måltiden/Eukaristien och blir inbjudna att dela med oss till varandra. Apostlarnas uppgift blev ju - och är - att dela denna måltid med människor i hela världen: "Drick av den alla" (Matt 26:27), "Gå ut i hela världen..." (Matt 28:16-29)
Lärjungarna - Lukas och Kleopas - som var på väg till Emmaus (luk 24:13-35) - kanske hade de varit med i "den övre salen". Det är i vilket fall först när Kristus bryter brödet som de verkligen känner igen sin vandringskamrat. De båda lärjungarna ser litet frågande men samtidigt häpet på Kristus, som strax efter försvinner ur deras åsyn (Luk 24:31). Episoden om Emmausmåltiden kan ge oss stöd i vår tro på Herrens verkliga närvaro "där två eller tre är församlade". Den ger oss också en möjlighet att se betydelsen av delandet och offret, dvs frambärandet. Efter Kristi mönster blir vi delaktiga i delandets mysterium, för där vi delar, där blir Kristi väsen synligt. ( 1 Kor 10:16; Apg 2:42). Det finns en tom plats vid bordet – det är betraktarens plats.
 
Tomas Wettermark, pilgrimspräst

Ikonostasion
Världens största sortering av Ikoner 
Loading
Sök på ikonostasion.com

Ikonostasion
Malmberga 2733, S-762 94 Rimbo, Tel: +46 8 512 355 33, Fax: +46 8 512 352 07
Dimitri (Diman) Modig Georgiadis  diman@ikonostasion.se

Denna sida var senast uppdaterad: June 21, 2016