Denna Ikon, vilkens  prototyp finns på Bysantinska museet i Aten,  är en av de bästa exemplen på kretensk  Ikonmålning från 1500-talet.
Maria lutar sitt huvud mot Jesusbarnet . Hon har en mörk klänning. Detta är en seriös och sorgligt situation i som pekar på det  framtida lidandet och korsfästelsen,  offret av barnet.
Symbolen för lidandet är den  nakna foten, den hängande sandalen,  de upphöjda armarna och speciellt det bakåtfallande huvudet, som lämnar Hans hals synlig .
 Denna speciella Ikonografi, som gör känd det  framtida offret av Jesus, den  har också använts i Ikonen om Abrahams offer, där den lille Isak visar sin bara hals när han lutar sitt huvud bakåt. 
För att visa den högtidliga atmosfären, målar man Helige Johannes ibland med på Ikonbilden .Diman Modig Georgiadis

Lidandets Gudsmoder
Lidandets gudsmoder
lidandets gudsmoder
lidandets gudsmoder
28946x9
498610x14
710714x20
935820x26
11351        4x5
2804  6x9
491510x14
703614x20
928520x26
Detalj

27866x9
489910x14
702614x20
926820x26
Ikonostasion
Världens största sortering av Ikoner 

Loading
Sök på ikonostasion.com
Ikonostasion
Malmberga 2733, S-762 94 Rimbo, Tel: +46 8 512 355 33, Fax: +46 8 512 352 07
Dimitri (Diman) Modig Georgiadis  diman@ikonostasion.se

Denna sida var senast uppdaterad: June 21, 2016