Ikonostasion
Världens största sortering av Ikoner 

Paket med Jesus-ikoner
KristusMariaEvangelister /ApostlarHelgonHändelse
ÄnglarDiptyker/TriptykerKoptiskaRyskaRyskgrekiska
Delvis handmåladeromantiska

Ikonostasion
Malmberga 2733, S-762 94 Rimbo, Tel: +46 8 512 355 33, Fax: +46 8 512 352 07
Dimitri (Diman) Modig Georgiadis  diman@ikonostasion.se

Denna sida var senast uppdaterad: July 4, 2017
I paketet finns de 10 olika ikoner som visas nedan
antingen som 6x9 cm  eller som 10x14cm


Detalj av "-Rör mig inte"
Mandillion, Den icke av människohand skriven
Pantokrator, Allhärkaren
Välsignande Jesus
Pantokrator, Allhärkaren
Pantokrator, Allhärkaren
Jesus på tronen
Ambelos, Vinträdet
Kom till mig alla ni..... Matt: 11:28
Den gode herden