OM IKONER OCH IKONOSTASIONI slutet av januari 1998 reste jag till norra Grekland för att jag ville hitta nya lkoner som jag kunde importera till Sverige. Jag ville också undersöka om jag kunde legotillverka mina lkoner (de mindre) där, för att kanske göra dem lite billigare. Men inget blev gjort. Jag upptäckte att kvalitén var mycket sämre. lkonerna hade ingen finish och allt var industrialiserat utan respekt för den heliga avbildningen. lkonerna var monterade på förkapad spånskiva i 4 olika storlekar utan hänsyn till lkonens ursprungliga storlek. Men problemet är att ingen Ikon är lika stor som någon annan och på så sätt försvinner ofta en del av lkonen eller inskriptionerna. Ett annat problem var den hårda båtlacken eller att det inte fanns någon lack alls. De lkoner jag redan importerar från Grekland är de så kallade "delvis handmålade" som är av högsta kvalitet och därför dyrare och de små och mellanstora diptyker och triptyker som också är av acceptabel kvalitet (Jag kontrollerar alla en och en och skickar tillbaka de som inte fyller mina krav på kvalitet). När jag pratade med olika lkonmakare i Grekland och påpekade att jag ville inte ha spånskiva utan plywood av högsta kvalité till mina lkoner sa de att det skulle bli alldeles för dyrt. Så frågan är, ska vi ha kvalité eller billig kvantitet. Så inga nya affärer för lkonostasion i Grekland.

Ikontillverkningen  startade jag 1991, som hobby med stor kärlek till lkoner och handarbetet. Sedan 1994 drivs verksamheten som firman lkonostasion. lkonintresset har vuxit enormt sedan dess. 

Idag lever jag på mitt handarbete (lkoner) och import från Grekland av oljelampor, rökelsekar, rökelse, Diptyker, Triptyker etc av utvalda tillverkare med hög kvalité på sina produkter. Min tillverkningskapacitet är 4-8 lkoner per timme, beroende på storlek (standard), de stora tar längre tid.

Ett problem som har uppstått på senare tid, är lkonernas kantfärg. Jag brukar måla med den färg som finns på t.ex. Jesus eller Marias mantel. Det händer att jag får lkonerna i retur därför att ni inte gillar den färgen. Det är jättesvårt för mig att veta vilken färg jag ska måla på kanten. Några av er skriver faktiskt, att de vill ha blåa kanter etc. Det är bra och hjälper mig. Tack.

Som sagt tidigare, lkonintresset har blivit stort. l Grekland, upptäckte jag att det fanns 2 eller fler lkonmakare i varje by som jag besökte på min resa.
Av alla som studerar vid konstfack i Grekland blev hälften lkonmålare med mycket tveksamt resultat. 
lkonerna finns överallt, på disco, tavernor, supermarket, affärer och naturligtvis i varje hem. Jag har aldrig varit i ett hus utan att se några lkoner, gamla som nya, handmålade som tryckta, helst i "Vacker hörna" med en oljelampa brinnande framför.

Under alla dessa år, som lkonmakare har jag hört mycket om mina enkla lkoner (reproduktioner). Att lkonerna "profaneras" att de är "tingeltangel", att de är inte äkta eller riktiga. Det finns (eller fanns) två lkoner som är äkta eller riktiga, Veronikas svetteduk och Maria lkonen med Jesusbarnet som Aposteln Lukas har målat kallad "från Kikosberget'. Alla lkoner efteråt är kopior av dessa två.

Så, mina enkla lkoner står idag i olika kapell och hus runt i Sverige, Norge och Danmark, USA, Canada, Grekland, England, Sinaiberget, Filippinerna, Indien, Australien, Gran Canaria, Belgien, Luxenburg, Tyskland och även i Bogota /Colombia finns mina ikoner. 
Det bästa är att en  stor Jesus Pantokrator ikon, tillverkad av mig, är altartavla i Domkyrkan i Visby, mer om det kan ni läsa här.

Min vän och kund Mikael Löwegren, präst i Agunnaryd har berättat för mig att han, till sin förvåning, såg på ett kloster på Kreta tryckta lkoner blandat med handmålade på altartavlan (lkonostasion på grekiska).

l Grekland, för resten, för att en Ikon ska bli en Ikon måste den stå i 40 dagar i en sakristia, så att den blir invigd.

Dimitri Modig Georgiadis
Om Ikoner och Ikonostasion
Tillbaka till Om ikoner...
Ikonostasion
Världens största sortering av Ikoner 

Ikonostasion
Kårstavägen 137,  S-762 94 Rimbo, Tel: +46 8 512 355 33
Dimitri (Diman) Modig Georgiadis  diman@ikonostasion.se

Denna sida var senast uppdaterad: July 4, 2017