Ikonernas Ikon
Ikonernas ikon Rubliev
Den Heliga Treenigheten/
The Trinity

Ordernr:             PG1    180      ca   6x8
                          PG2   180A   ca 10x14
                          PG4   180B   ca 14x20
                          PG6     80C   ca 20x26
                          2433  180D   ca 24x33
                          A3      180E   ca 30x40  

"Ikonernas Ikon"


"Du ska inte göra dig något beläte ...... ej heller tillbe sådana".

Det gammaltestamentliga bildförbudet, som gör det omöjligt att avbilda Fadern. Men den som sett Jesus har sett Fadern.

Så besvarades Ikonoklasterna. Jesus gör Gud tydlig och till och med synlig.

Ändå gjordes försök att göra Ikoner av Treenigheten, faktiskt både i öst och väst; Den gamle mannen med sonen i knäet och duvan på axeln. Så gjordes ett fantasi-beläte.

När Andreij Rublev, i Ryssland, mediterade över 1 Mos. 18 (om de 3 Änglarnas besök hos Abraham och Sara) fick Treenigheten ett avbildbart uttryck. År 1425 skrev han den Ikon som sedan dess varit den enda kanoniska med detta motiv.


                                             Tomas Wettermark, pilgrimspräst
Ikonostasion
Världens största sortering av Ikoner 

Loading
Sök på ikonostasion.com
Ikonostasion
Kårstavägen 137, S-762 94 Rimbo, Tel: +46 8 512 355 33, 
Dimitri (Diman) Modig Georgiadis  diman@ikonostasion.se

Denna sida var senast uppdaterad: July 4, 2017